ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ ៖ យើងត្រូវរៀបចំក្រុងដែលមានជីវិត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ ៖ យើងត្រូវរៀបចំក្រុងដែលមានជីវិត ក្នុងនោះមានវប្បធម៌ អរិយធម៌ ទំនៀមទំលាប់ និងជាភូមិឋានក្សេមក្សាន្ត ប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនា សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូប————————————————-
#ការរៀបចំក្រុង #កអក #ក្រសងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ #MLMUPC