ជប៉ុននៅតែប្រកាន់ជំហរបន្តជួយ គ.ជ.ប ក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខ

ភ្នំពេញ ៖ ជប៉ុននៅតែប្រកាន់ជំហរបន្តជួយ គ.ជ.ប ក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោត ហើយក៏មិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ គ.ជ.ប នោះទេ គ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តឱ្យ គ.ជ.ប បង្កើនកិច្ចសហការលើការងារអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតជាមួយសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងបង្កើនដៃគូពិភាក្សាជាមួយគណបក្សនយោបាយ។ នេះបើយោងតាម សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីជំនួបរវាង​ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ​ប្រធាន គ.ជ.ប និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំកម្ពុជា៕

ដើម្បីជ្រាប់ច្បាស់ សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប ខាងក្រោម